Medium
Standard
Stream
Year Student Name Percentage School Result
1999 Patel Khusbu P. 82.4 100
2000 Sharma Ajay M. 86.2 100
2001 Shah Megha N. 87.7 100
2002 Sanghavi Leena H. 88.5 100
2003 Rana Harsh B. 82.8 100
2004 Panchal Pooja 84.8 100
2005 Jani Divyesh 88.1 100
2006 Mishra Raviraj 91.1 100
2007 Suthar Dhimant 85.2 100
2008 Patel Neesh 85.5 95
2009 Bhagat Ravishankar 83.5 100
2010 Halolwala Huzefa 84 100
2011 Ahirwal Neelima 88 100
2012 Shah Helly 86 100
2013 Ahirwal Vijendra 84.1 100
2014 Panchal Suraj 82.1 100
2015 Modh Mansi 86 92
2016 Halolwala Amtullah 87.1 90
2017 Shakya Sachin 92.1 100